Kategorier  
12 Kategorier
Ingvar Eriksson  Mikael Carlson 

Workshop om elbilsladdning

Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard belyser regler, rekommendationer och vanliga frågor om elbilsladdning i denna workshop och välkomnar en bred diskussion med publiken.

Läs mer »
Fredrik Malmberg 

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset?

Ljuset känner inga gränser och påverkar oss alla oavsett var vi befinner oss. Hur kan man skapa framtida ljuslösningar för verkliga behov? Detta, och mycket mer, kommer Lightning Metropolis att visa exempel på i några av sina gränsöverskridande projekt både i Danmark och i Sverige.

Läs mer »
Scroll to Top