Framtidens ljus – Mer än belysning

Tobias Olsson berättar om Swecos arbete med belysning som är redo för framtiden, om forskningen, samt mer eller mindre bra exempel på belysning anpassad till människor.
Human Centric Lighting är orden på allas läppar. Begreppet handlar framförallt om ljusets icke-visuella aspekter vilka påverkar människors hälsa och välbefinnande. Idag finns en uppsjö av armaturer med Tunable White och intelligent styrning som möjliggör ljus-skiftningar likt dagsljusets förändring mellan morgon, middag och kväll.
Men är det så enkelt att en färgskiftande ljusplatta i taket räcker för att en anläggning skall bli ”Human Centric”?
2019 tog Sweco hem Svenska Ljuspriset för läromiljöerna på Ekonomikum i Uppsala.

Scroll to Top