Plats:

Malmömässan

Datum:

7-8 februari 2024

Lär dig mer om egenkontroll och tekniska lösningar vid elinstallationsarbeten!

I samband med Elmässan Syd anordnar SEK Svensk Elstandard tillsammans med Elsäkerhetsverket en timmes lång utbildning inom elinstallationsarbeten. En lokal med elinstallationer från 1960-talet ska anpassas till annan verksamhet. Hur behöver då elinstallationsföretag gå till väga för att anpassa installationen efter kundens behov och de elsäkerhetskrav som ställs – såväl på elinstallationen som elinstallationsföretaget och dess anställda? Under utbildningen går vi igenom vilka delar av installationen som behöver uppdateras, ändras respektive underhållas samt diskuterar hur elinstallationsföretaget kan säkerställa att personer med rätt kompentens utför arbetet.

Anmäl dig här.

Scroll to Top