Ljusbågsproblematik vid arbete med spänning – AMS

Tomas arbetar idag som Senior Advisor inom elsäkerhet, systematisk elsäkerhet och egenkontrollprogram samt utbildning på SSG. En stor del av sin tid hjälper han elansvariga med att uppfylla kraven på systematiskt elsäkerhetsarbete (egenkontrollprogram) enligt ellagstiftningen. Tomas har också med en arbetsgrupp från industrin författat och reviderat SSG 4510 – Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar.

Scroll to Top