Plats:

Malmömässan

Datum:

7-8 februari 2024

bemt AB

bemt är ett teknik-, service- och konsultbolag med huvudkontor i Malmö. bemt är 170 talet anställda och finns med kontor i Kristianstad, Helsingborg Stockholm samt Sundsvall. bemt är uppdelat i olika avdelningar bestående av ventilation, ovk, styr och regler, kyla, tryckluft, VVS, elteknik, solceller och energi avdelningar samt service managementsystem. Inom alla avdelningar jobbar vi med service, underhåll, installation, försäljning samt konsulttjänster. Våra kunder finns inom industri, fastighetsbolag,
bostadsrättsföreningar, butiker, handelsbolag och bensinbolag mm, många med etableringar i hela landet.

bemt AB ingår i bemtgruppen som idag består av flera olika bolag i flera olika branscher. Koncernen omsätter idag 350 Mkr och vårt verksamhetsområde är Skandinavien.

Vår affärsidé
Vår affärsidé är att hjälpa fastighetsägare energioptimera befintliga och nyproducerade fastigheter med hjälp av den senaste tekniken samt generera sänkta underhåll- och driftskostnader samt att sänka den totala CO2 påverkan.

Att vara en komplett leverantör inom service, projektering samt installation inom våra samtliga verksamhetsområden skapar kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Vi erbjuder även teknisk konsultation inom dessa områden.

Kontakta oss

Scroll to Top