Brist på säkra laddpunkter innebär stora risker

Beskrivning​

Redan nu laddar många campinggäster sina el- och hybridbilar på campingområdena. Trots Elsäkerhetsverkets rekommendationer som avråder laddning genom vanliga uttag är förekomsten vanlig. Problemet är den bristande kunskapen som råder kring säker laddning samt att antalet laddpunkter är för få.

Men på campingen Böda Sand, sätts säkerheten framför allt. Idag erbjuder de laddning på dagsparkeringen. Men för att möta gästernas behov beräknas elnätet vara utbyggt till 2020. Då med fler laddstationer och två parkeringar för laddbara bilar inne på området.

– Vi ser en snabb förändring i fordonsflottan där elbilar och laddhybrider ökar markant. Att kunna ladda sin bil är en självklar service som vi jobbar på att kunna lösa framöver, säger Martin Barkevall, Utvecklingsansvarig på Böda Sand Beach Resort. För oss är det en självklarhet att säkerheten går först för våra gäster. Vi samarbetar med räddningstjänsten och andra externa parter för kontroll av systematiskt brandskyddsarbete och säker elanläggning, fortsätter Martin.

Ansvaret för att elanläggningen hålls säker ligger på innehavaren. Men vikten av att erbjuda säkra produkter och information är det fler som brinner för.

– Det ligger i vårt intresse som producerande företag att besitta och sprida så mycket kunskap som möjligt. Vi hjälper de elinstallatörer som använder sig av våra produkter. Men vårt intresse tar inte slut där. Vi vill att alla ska känna engagemang och att de har tillräcklig information för att kunna ladda säkert, säger Frank Erlandsson, Produktchef på Eldon Installation.

Därför är det farligt att ladda med vanliga uttag:
Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid. Exempelvis kan gamla eller felaktiga kopplingar orsaka varmgång, vilket i sin tur kan leda till brand. Att tillåta laddning av el- eller hybridbil via vanliga uttag är därför inte något som är hållbart i längden och det medför stora risker.

Scroll to Top