Den här lilla röda enheten kan rädda ditt liv!

Den här lilla röda enheten kan rädda ditt liv!

”Elcentraler är den vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer och de uppstår oftast i elkablar till elskåpet. Dessa bränder har större spridningsrisk än andra elbränder vilket ger allvarligare följder, säger Magnus Karlsson, El-inspektör.”

MAUS Stixx Pro förhindrar att elden sprider sig från elskåpet till byggnaden. Ett brandskydd för en billig peng som håller elskåpet skyddat från brand i 5 år. Liten som en märkpenna placerar du enkelt enheten på insidan på elskåpet (normskåp från Hager eller annan tillverkare) och den fäster snabbt med den självhäftande baksidan.

Inga kablar, inga batterier och inget tryck = Inget komplicerat system! MAUS Stixx Pro är en helt självgående produkt som aktiveras via värme eller eld vid 180 C då den aktiveras och skickar ut en helt giftfri vit kaliumrök som avbryter elden.

En sann innovation som förhindrar elden att sprida sig från elskåp till byggnad.

Vårt mission är att brandsäkra Sveriges hushåll tillsammans med duktiga elfirmor och försäkringsbolag för att på så sätt minska el-relaterade bränder drastiskt. Målet är att vi ska ha installerat MAUS Stixx Pro i 1.000.000 hushåll innan 2033.

Scroll to Top