Lansering av SoftOne GO 2.0 ger ökad användarupplevelse och affärsnytta

Beskrivning​

-Med projektet SoftOne® GO 2.0 har vi tagit ett helhetsgrepp och uppdaterat allt från gränssnitt, dokumentation och navigation till design. Vi har även investerat i en lång rad nya funktioner. Fokus ligger genomgående på användarens upplevelse och majoriteten av delarna i projektet är baserade på önskemål vi fått från våra användare, säger Håkan Lord, CEO och grundare av SoftOne Group.

Projektet SoftOne GO 2.0 är omfattande, men kan sammanfattas i fem olika delar; förbättrad användarupplevelse och gränssnitt, lättillgänglig dokumentation och utökat användarstöd, plattformsoberoende som ett resultat av ett omfattande migreringsarbete, nylanserad funktionalitet för ökad affärsnytta och en förfinad utvecklingsprocess för stabilitet och kvalitet.

Delar av projektet har successivt släppts för användarna av molntjänsten under året. Exempel är en nyutvecklad modul med inbyggd hierarkisk struktur för kedjor och filialer, automatisering av flöden, ett nytt Rapport verktyg och nyutvecklad funktionalitet för Försäljningsbudget och Nyckeltal. Användarna hittar numera också utökad dokumentation och användarstöd i SoftOnes Akademi. Under torsdagen kommer användarna mötas av det nya gränssnittet som är det avslutande släppet i projektet.

Läs mer om projektet och hur det påverkar användarna och ökar affärsnyttan på SoftOnes hemsida, https://www.softone.se/projektet-softone-go-2-0/.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top