EnergyHub

Ferroamps produkt EnergyHub finns i två varianter; EnergyHub Wall, en vägghängd produkt från 14kW till 28kW, samt EnergyHub XL med 21kW och 28kW moduler, vilka monteras i rackskåp. Hur stor din solelsinstallation och energilagring är avgör vilken variant/storlek av EnergyHub du har behov av.
EnergyHub är grunden i alla anläggningsinstallationer, andra komponenter kan sedan tillföras efter behov. Systemet är
modulärt och skalbart och kan enkelt anpassas till alla effektbehov, från mindre villor till stora kommersiella fastigheter,
i syfte att minska säkringsnivån och spara pengar eller att bygga ut användingen exempelvis genom laddning av elbilar
och göra det utan att bristen på tillgänglig effekt sätter stopp.

Scroll to Top