SSO – solsträngsoptimerare

Ferroamps Solsträngsoptimerare, förkortad SSO, används för att ansluta solceller till EnergyHub-systemet. När SSO vann det prestigefyllda innovationspriset i solelklassen under 2020 års Intersolar konferens kallade man den för den första solcellomvandlaren för likspänningsnät. SSO är en smart vidareutveckling av den traditionella MPPT ingången i traditionella växelriktare. Fördelen med att solenergin kopplas in i Ferroamps likspänningsnät, är att all solel, oavsett var panelerna placeras och vilken typ av paneler som används, kopplas in som en gemensam produktionsresurs så att vi kan använda mindre kablar och dessutom styra hur vi använder denna energi på bästa sätt. Solsträngsoptimeraren är en unik produkt på marknaden och har utvecklats för att dra full nytta av möjligheterna i Ferroamps EnergyHub likströmsnät. Våra solsträngsoptimerare är funktions- och marknadsledande avseende funktion, verkningsgrad, flexibilitet och säkerhet.

Scroll to Top