Plats:

Malmömässan

Datum:

7-8 februari 2024

Alcadon AB

Alcadon är leverantör av infrastruktur för nätverk

Med hjälp av de bästa komponenterna och produkterna från världsledande leverantörer erbjuder vi ett brett sortiment av produkter för både passiv och aktiv infrastruktur. Med denna produktportfölj kan vi hjälpa dig som vår partner att erbjuda dina kunder lösningar med det mesta som behövs för att installera ett väl fungerande nätverk.

Alcadon utvecklar och erbjuder sedan 1988 produkter, lösningar och system inom nätverksinfrastruktur/datakommunikation med ett sortiment som innefattar fiber- och kopparbaserade lösningar samt både passiva och aktiva produkter. Idag bedrivs verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Storbritannien. Försäljningen sker främst till installatörer, operatörer, byggbolag, integratörer, kommuner och datacenter.

Kärnan i vårt erbjudande består av egenutvecklade lösningar där produktionen är utlagd på partnerfabriker i ett flertal länder med vilka vi samarbetat under många år. Det egenutvecklade sortimentet kompletteras med produkter och lösningar från ledande internationella tillverkare. Kombinationen av egna system såsom ECS och DC Line och partnerskap med ledande internationella aktörer skapar en balans med ett komplett och konkurrenskraftigt erbjudande med tydlig premiumstämpel och en flexibel affärsmodell.

Kontakta oss

Scroll to Top