Elmässan i Syd - vad gör mötesplatsen unik?

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande stad som är navet i södra Sverige. De som bor i södra Sverige tar sig aldrig eller sällan upp till Göteborg eller Stockholm för att gå på mässa, utan vill ha en egen, lokala, mässa. Det är precis vad Elmässan är. Vi lyfter den lokala problematiken, utmaningarna och möjligheterna under två skräddarsydda dagar för hela Södra Sveriges elbransch,

Har du frågor eller funderingar om Elmässan, eller vill du rent av boka en monter? Kontakta oss!

utbildningar

DIN säkerhet VÅRT fokus

Säkerhet har alltid varit en av våra främsta prioriteringar, nu mer än någonsin.
Vi gör allt för att våra event och anläggningar ska vara rena och säkra mötesplatser för att träffas och göra affärer.

Din hälsa och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet.
Vi har höjt våra redan höga krav på hygien och utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär.
Du kan därför känna dig helt säker när du besöker våra event och anläggningar.

Vi erbjuder södra Sveriges enda Elmässa!

Efter en lång tid där pandemin satt sina spår är det en sak som är säker – det fysiska mötet går inte att ersätta.
Att produktlansera med hjälp av skärmar och digitala demos är svårt och gör inte nyheterna rättvisa. I branschen vill man känna, klämma och testa produkter innan inköp – något vi prioriterar och möjliggör på ett tryggt och säkert sätt.
Vi ger dig vår affärsidé och vårt framgångsrika recept under två skräddarsydda dagar – möten med kvalitativa besökare som är intresserade av dina produkter vilket leder till nya affärer.

Välkommen till Elmässan Syd den 9 – 10 februari 2022 på Malmömässan.

Navigera vidare på sidan​

blurry crowd

JAG ÄR BESÖKARE

Här hittar du information kring varför just du ska besöka Elmässan Syd 2022!

blurry event

JAG ÄR utställare

Är du intresserad av att ställa ut på Elmässan Syd 2022?


blurry event

Fribiljett

När registreringen öppnar kan du, helt utan kostnad, registrera dig till Elmässan Stockholm. Det tar bara någon minut!

fastighetsmässan

Vi har valt att återigen samköra med Fastighetsmässan.

Många besökare efterfrågade det och nu blir det verklighet – en större mötesplats med tydliga synergier som ger större incitament att besöka mässan.​ Det finns också flera stora beröringspunkter som överlappar, bland annat områden inom belysning, solenergi och laddstolpar som är stora delar av båda mötesplatserna. 

Våra partners
Håll dig uppdaterad!
Scroll to Top