kontaktA PROJEKTTEAMET

Victoria Ahlberg

project coordinator

Kontakta Vicrtoria om du behöver support som utställare eller besökare

Nathalie Widén

project coordinator

Kontakta Nathalie om du behöver support som utställare eller besökare

Stefan Spännar

Sales executive

Kontakta Stefan om du är utställare, vill köpa monter eller har frågor om ert deltagande.

Robert Johansson

sales coordinator

Kontakta Robert om du vill ha tips och råd kring din synlighet före, under och efter mässan.

Anne Bertelsen

project manager

Kontakta Anne om du har frågor kring mässans marknadsföring, genomförande, om du vill föreläsa eller för frågor relaterat till våra konferenser. 

Lina Lund

head of event

Kontakta Lina och du är intresserad av att samarbeta, utvecklingsmöjligheter, varumärket Elmässan eller för pressrelaterade frågor. 

Scroll to Top