Hur säkerställer vi
kvaliteten på mässan?

Vi strävar efter att skapa en så relevant och viktig mötesplats för hela el-och belysningsbranschen som möjligt. Programpunkter, fokusområden övriga aktiviteter ska arrangeras i linje med branschens utveckling och förväntningar. För att säkerhetsställa att detta sker har vi ett tätt samarbete med vårt Advisory Board.

Mia Bruér

Marketing Manager, Flux

Jag har 30 års erfarenhet från belysningsbranschen där jag driver Flux AB tillsammans med min man. Vi är idag 25 personer på företaget och vi både tillverkar belysning och importerar lösningar från en handfull större europeiska producenter. Idag har jag dubbla roller som aktiv säljare och som marknadsansvarig.

Johan Lysholm

Marketing Manager, Installatörsföretagen

I min nuvarande som marknadsansvarig ansvarar jag för försäljning, webbshop, medlemsvärvning, produktutveckling, kampanjer, ramavtal, med mera på Installatörföretagen. Jag är även involverade i projektet, Elförlaget som startades 2008 med tanken att vara förlaget för alla som arbetar med el- och teleteknik. 

Hans Johansson

Sales Manager, ABB Electrification Sweden

Men en utbildning inom Mechanical Engineering har jag arbetat cirka 20 år på företaget ABB och är en försäljningschef med fokus på elektrifiering av byggnader.

Billy Fransson & Peter Fransson

Grundare, Elektrikerpodden

Billy är 30år och jobbar idag som projektledare i Trollhättan men är bosatt i Göteborg, pluggat upp elbehörighet och kommer bidra med härlig stämning och mycket elkunskap. Peter är 36 år och har en lång historia inom grossen där han arbetade under cirka 10 år. 

Thomas Wahlberg

Channel Marketing Manager, ELKO AB

Jag har jobbat i säljledet i 23 år med 17 år på ELKO i roller som specialistsäljare inom tele/data och sedan vidare till produktchef innom teknik och styrsystem vilket lett mig vidare till min nuvarande roll som Cannel Marketing Manager med 100% fokus på att skapa företagets svenska marknadsplan och genomförandet av den.

Johanna Sturnke

Channel Marketing Manager Professional, Signify

I december 2022 tog Johanna på sig ett nytt uppdrag hos Signify som Channel Marketing Manager, Professional Trade Sverige. Hon ansvarar för marknadsföringsaktiviteter mot professionella belysningskanalen med varumärken som Philips och Interact. Johanna har senast jobbat hos TCL som Marketing Manager Nordics.

Anna Werner

VD, Svensk Solenergi

I oktober 2019 tillträde Anna Werner sin tjänst som vd på Svensk Solenenergi med övergripande ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Hon blev därmed föreningens första vd. Anna Werner kommer närmast från Villaägarnas Riksförbund där hon varit ansvarig för energifrågorna. Dessförinnan arbetade hon med energi och miljö i byggnader på konsultföretaget ÅF. 

Scroll to Top