Bostadsbolaget minskar resursslöseri och sparar pengar på lägre drifts-, energi- och underhållskostnader.
Bauer Watertechnology Systems AB

Bostadsbolaget minskar resursslöseri och sparar pengar på lägre drifts-, energi- och underhållskostnader.

Kostnadseffektiv systemlösning för vatten- värme- golvvärme- ventilationssystem, utmärkt för certifiering och miljöpolitik

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vår Finska partner har hjälpt Kuopios stads & Norra Savolax sjukvårdsdistrikts samägda hyresbostadsbolag Kiinteistö-KYS Oy med vattenbehandlingssystem för deras värmesystem, golvvärmesystem, ventilationsvärmesystem, kallvatten- & varmvattensystem.

Kort återbetalningstid med effektiv systemlösning för vattensystem
VD Juhani Simpanen och fastighetschefen Toni Helin är båda överens om den korta återbetalningstiden Bauers vattenbehandlingssystem har.
De betydande besparingarna har uppnåtts eftersom systemkomponenter hålls rena och har då över tid bibehållit optimal funktion och energieffektivitet i systemen. Reparationskostnaderna har minskats och rörläckagen har drastiskt också minskats, detta har gett oss sammanlagt stora och årliga besparingar.
Eftersom de värmeöverförande ytorna hålls rena från avlagringar och korrosion blir de mer energieffektiva och minskade energikostnaden för fjärrvärmen. I praktiken installerar vi alltid ett Bauer-system på våra system när vi renoverar och tanken är att där det cirkulerar vatten ska det också gå igenom vattenbehandlingssystemet.

Ekokompass certifiering och vår miljöpolitik
Kiinteistö-KYS Oy har som mål att minska sina totala kostnader vilket både Juhani Simpanen och fastighetchefen Toni Helin bekräftar att det gör de med Bauers vattenbehandlingssystem. Vi beskriver det också i vår rapport för ekokompass och miljörapport så här:

”Bauers vattenbehandlingssystem installerades på 19 platser 2016-2020. Med hjälp av Bauer-systemet blir värmeöverföringen effektivare och vattenarmaturernas livslängd förlängs”

Viktiga synergieffekter gemensamt blir
• Ingående komponenter i systemen hålls rena och på så sätt driftsoptimala
• Felsökningar minskar
• Akut underhåll minskas
• Personalresurser friställs
• Vattenskador minskar
• CO2 belastning minskar
• Driftnettot ökar
• Nöjd kund index NKI ökar
Sänkt CO2 och underhållskostnader och därmed drastiskt minska klimatpåverkan är utmärkt för alla fastighets- och bostadsbolag.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top