Plats:

Malmömässan

Datum:

7-8 februari 2024

Ny motortestare ser felet innan det uppstår

Ny motortestare ser felet innan det uppstår

Elma Instruments lanserar helt nya instrument från ALLTEST Pro på Elmässan, ATP 34 och ATP 7. Cirka hälften av alla haverier på elektriska motorer börjar som elektriska fel. Men bara 5% börjar som isolationsfel till chassi, så när felen kan hittas med en isolat-ionstestare är det ofta för sent. Amerikanska ALLTEST Pro- instrumenten hittar och diagnosticerar felet, redan innan det uppstår. Vid de första kontamineringsfelen, fasosymmetrin och tecken på isolationsfel i lindningar, kan de uppdagas och förebyggas i tid. ALLTEST Pro-instrumenten är handhållna och batteridrivna, och kan därför testa vid motorn, men ger dig en detaljgrad som hittills har krävt att motorn blev hämtad till testbänken. ATP34 och ATP7 är klara för att revolutionera tidsförbrukningen vid förebyg-gande underhåll och felsökning på elektriska motorer.

Scroll to Top