Professionell termisk kamera

Professionell termisk kamera

Elma Instruments presenterar FLIR T840, en ny termisk kamera, som är helt perfekt för den professionella termografören. Kame-ran har en superkänslig detektor med 464×348 pixlar = 161.472 pixlar – med funktionen Ultramax aktiverad, är upplösningen på hela 645.888 pixlar. FLIR T840 har etnfantastiskt skarp bild, och aktiverar du funktionen MSX, är den termiska bilden så skarp, att du i många fall kan läsa texten på elektriska komponenter och liknande. Kameran har alla de fantastiska funktioner, som termogra-fören kan drömma om bl.a. inbyggd elektronisk sökare laseravståndsmätare, GPS, temperaturområde upp till 1500˚C, en super-känslighet på under 0,03˚C – och mycket mer. FLIR T840 ger dig alla möjligheter att få skarpa bilder med hem från dina uppdrag, då kameran har hela 4 olika fokusprogram. Du kan välja mellan kontinuerlig autofokus, autofokus med användning av laser-avståndsmätare, autofokus baserat på bildens kontrast samt manuell fokus. FLIR T840 är en perfekt ergonomiskt uppbyggd ka-mera, eftersom själva kameradelen med lins kan vridas 180˚ i förhållande till resten av kameran – så oavsett om du skall termogra-fera högt eller lågt, kan du alltid hitta korrekt vinkel i förhållande till objektet.

Scroll to Top