Plats:

Malmömässan

Datum:

7-8 februari 2024

Tester både apparater, maskiner och centraler

Tester både apparater, maskiner och centraler

Bygger du centraler och maskiner eller utför du kontroll av elektriska apparater, skall de testas. Elma har samlat alla funktioner i ett instrument, Multiservicer XD MI3325, så du kan t.ex. testa centraler efter 61439, maskiner efter 60204 och mycket annat. Multiservicer- serien är extremt ”tuff” och inbyggd i en kraftig väska, som skyddar instrumentet i klass IP54 när det inte används. Liksom de övriga instrumenten i Metrels generation X, finns det flera kommunikationsmöjligheter liksom full programmerbarhet. Bygg testsekvensen, tryck på testknappen en gång och låt instrumentet guida dig genom testerna, med bilder, diagram och be-skrivningar. Lättare, säkrare och snabbare blir det inte.

Scroll to Top