Avloppsjouren Sverige AB

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beskrivning

Rörspolning görs både vid akut stopp och vid underhåll av avloppet. En effektiv och regelbunden underhållsspolning återställer vattenflödet och förebygger kostsamma stopp i avloppet. Vår metod innebär rengöring med vatten under variabelt tryck med speciella munstycken.

Spolningen sker i etapper, först högtrycksspolas källare/bottenplan ut till kommunens ledning. Därefter spolar vi stammarna upp till avluftningarna innan vi går in i samtliga ledningar och högtrycksspolar stickledningarna ut till stammen. Vi informerar alla hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare i god tid innan arbetet påbörjas.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top