Plats:

Malmömässan

Datum:

7-8 februari 2024

Malthe Winje Automation AB

ReStart – Automatisk Jordfelsbytare med återstart & självmotionering

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beskrivning

ReStart – Automatisk jordfelsbrytare med återstart och självmotionering

Glöm att motionera jordfelsbrytaren!
Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan
medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart jordfelsbrytaren utför en
motionering av sin egen mekanism en gång i månaden utan att spänningen i anläggningen bryts.

Glöm onödiga strömavbrott!
Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats
av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart jordfelsbrytaren känner
automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett
temporärt fenomen, och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen
återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top