Interoc Dörr & Fönster AB

Service och underhåll

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beskrivning

Hos Interoc anser vi att det är viktigt att även ta hand om kunden efter att vi är klara med projekten och har överlämnat dem. Därför har vi en dedikerad avdelning för service och eftermarknad.

Vi har bemannat avdelningen med yrkeskunnigt folk som har specialistkompetens och lång erfarenhet. Vår målsättning är att säkerställa att fasader och fönster har en lång livslängd genom kontinuerligt underhåll och att åtgärda eventuella problem i tid innan de orsakar större skador.

Avdelningen hanterar även samtliga garantiärenden och garantibesiktningar för att säkerställa att våra kunder får den support de behöver även efter att projekten är avslutade.

Här nedan följer en översikt över våra specifika serviceerbjudanden inom fasad och dörrar/fönster:

Fasadtjänster:
• Lagning av mindre skador i fasaden.
• Hantering av plåtanslutningar och avvattning.
• Besiktning av fasaden och utarbetande av åtgärdsplaner.
• Återställning av fasaden efter klottersanering.

Dörrar och fönster:
• Byte av enstaka fönster och dörrar.
• Injustering av dörrar och fönster.
• Byte av glas.
• Årligt underhåll i form av smörjning och justering.

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en heltäckande service och eftermarknadsstöd för att säkerställa att våra produkter och utförda arbeten fortsätter att prestera på bästa sätt över tiden.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top