Branschreglerna Säker Sol

Rapporteringen om bristande elinstallationer inom solcellsanläggningar är oroande. Röster höjs som kräver besiktning av anläggningarna, men det är att rikta fokus åt fel håll.

Cecilia Axelsson går igenom de vanligaste bristerna och hur vi med rätt fokus stärker branschen, höjer elsäkerheten och spelar ut de oseriösa aktörerna.

Scroll to Top