EMC på rätt sätt

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) handlar i grunden om att elektriska apparater och system ska fungera sida vid sida. Utgångspunkten för seminariet på Elmässan kommer därför vara exempel på elektromagnetiska miljöer som är aktuella på olika platser och de regelverk som gäller för dem.

Scroll to Top