Solteknikdagen på Elmässan Syd

Välkommen till en halvdag helt om solteknik tillsammans med Installatörsföretagen!

Datum: 7 februari
Tid: 13.00-16.00
Fika: 14.30

Solteknikdagen erbjuder en plats för dig som verkar i solenergibranschen, planerar att ta dig in i den, vill veta mer om de tekniska aspekterna eller kanske funderar på att investera i en solcellsanläggning. Du kommer gå från Solteknikdagen med nya insikter och ökad kunskap inom området.

Under en fullspäckad kostnadsfri eftermiddag samlar Installatörsföretagen experter med spetskompetens under några intensiva timmar. I ett antal paneldiskussioner tas aktuella och intressanta ämnen upp där såväl experter inom teknik, arbetsmiljö och hållbarhet som myndigheter, försäkringsbolag, utbildningsbolag, leverantörer och inte minst du som åhörare deltar. Passa på att ställ just dina frågor.

Här registrerar du dig kostnadsfritt till Solteknikdagen på Elmässan Syd 2024. Med denna registrering har du även tillgång till mässan i sin helhet. Vänligen observera att en no-show avgift på 495kr tillkommer.

Solteknikdagen arrangeras i samarbete med Installatörsföretagen.

Vi ser fram emot att få välkomna dig på mässan!

Programmet

Solteknik, batterilagring, laddinfrastruktur och övriga tekniska system behöver samverka för optimal drift och funktion. Panelen diskuterar utvecklingsmöjligheter och lösningar för din fastighet. 

Deltagare:
Joakim Carlsson, Expert Kommunikations- och säkerhetsteknik Installatörsföretagen
Mattias Morenius, Projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
Hans Heldring, Produktutvecklingschef INSU

Den senaste tidens rapportering om bristande elinstallationer inom solcellsanläggningar är oroande. Likaså kunskapen om regelverken. Panelen diskuterar regelverk kring solcellsinstallationer med fokus på elsäkerhet och arbetsmiljö, men också brister och lösningar inom kompetens och installation. 

Deltagare:
Mattias Morenius, Projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
Hans Heldring, Produktutvecklingschef INSU
Richard Lindberg, Arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen
Martin Lindberg Arbetsmiljöverket
Elsäkerhetsverket
Per Ångman, Produktansvarig Lantbruk Länsförsäkringar

Slå på/av innehåll

Myndigheter som Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket håller koll på branschen genom tillsyner, utredningar och djupgående projekt. Panelen diskuterar myndigheternas arbete med fokus på egenkontrollprogram, EMC, arbetsmiljö, bränder och hur böter, straff och sanktionsavgifter tillämpas. 

Deltagare:
Mattias Morenius, Projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
Hans Heldring, Produktutvecklingschef INSU
Richard Lindberg, Arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen
Martin Lindberg Arbetsmiljöverket
Elsäkerhetsverket
Per Ångman, Produktansvarig Lantbruk Länsförsäkringar

För att lyckas som solcellsinstallatör behöver du ha koll på helheten. Det handlar inte bara om att installera rätt, utan du måste veta vad du ska göra i alla led. Panelen diskuterar hur Installatörsföretagens helhetslösning ska höja kompetensnivån i branschen såväl som säkra kvaliteten på utfört och kontrollerat arbete. 

Deltagare:
Mattias Morenius, Projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
Hans Heldring, Produktutvecklingschef INSU
Richard Lindberg, Arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen
Martin Lindberg Arbetsmiljöverket
Elsäkerhetsverket
Per Ångman, Produktansvarig Lantbruk Länsförsäkringar

13.00-13.45
Fastighetsbeståndets stora utmaningar
Solteknik, batterilagring, laddinfrastruktur och övriga tekniska system behöver samverka för optimal drift och funktion. Panelen diskuterar utvecklingsmöjligheter och lösningar för din fastighet. 

Deltagare:
Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik & elsäkerhet, Installatörsföretagen
Joakim Carlsson, Expert Kommunikations- och säkerhetsteknik Installatörsföretagen
Mattias Morenius, Projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
Magnus ”PM” Sjöström, Rådgivande affärsutvecklare, AFRY
Jimmy Hildinggren, Assemblin VS

13.45-14.30
Så ska solcellsanläggningar installeras
Den senaste tidens rapportering om bristande elinstallationer inom solcellsanläggningar är oroande. Likaså kunskapen om regelverken. Panelen diskuterar regelverk kring solcellsinstallationer med fokus på elsäkerhet och arbetsmiljö, men också brister och lösningar inom kompetens och installation. 

Deltagare:
Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik & elsäkerhet, Installatörsföretagen
Mattias Morenius, Projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
Richard Lindberg, Arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen
Martin Lindgren Arbetsmiljöverket
Gunilla Rosén-Blomqvist, Elinspektör, Elsäkerhetsverket
Leif Wiker, Överinspektör, Elsäkerhetsverket
Per Ångman, Produktansvarig Lantbruk Länsförsäkringar
Jimmy Hildinggren, Assemblin VS

14.45-15.30
Vad gör myndigheterna för solenergibranschen?
Myndigheter som Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket håller koll på branschen genom tillsyner, utredningar och djupgående projekt. Panelen diskuterar myndigheternas arbete med fokus på egenkontrollprogram, EMC, arbetsmiljö, bränder och hur böter, straff och sanktionsavgifter tillämpas. 

Deltagare:
Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik & elsäkerhet, Installatörsföretagen
Mattias Morenius, Projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
Richard Lindberg, Arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen
Martin Lindgren Arbetsmiljöverket
Gunilla Rosén-Blomqvist, Elinspektör, Elsäkerhetsverket
Leif Wiker, Överinspektör, Elsäkerhetsverket
Per Ångman, Produktansvarig Lantbruk Länsförsäkringar
Jimmy Hildinggren, Assemblin VS

15.30-15.45
Branschreglerna Säker Sol skapar ordning och reda
För att lyckas som solcellsinstallatör behöver du ha koll på helheten. Det handlar inte bara om att installera rätt, utan du måste veta vad du ska göra i alla led. Panelen diskuterar hur Installatörsföretagens helhetslösning ska höja kompetensnivån i branschen såväl som säkra kvaliteten på utfört och kontrollerat arbete. 

Deltagare:
Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik & elsäkerhet, Installatörsföretagen
Mattias Morenius, Projektledare Säker Sol Installatörsföretagen
Richard Lindberg, Arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen
Martin Lindgren Arbetsmiljöverket
Gunilla Rosén-Blomqvist, Elinspektör, Elsäkerhetsverket
Leif Wiker, Överinspektör, Elsäkerhetsverket
Per Ångman, Produktansvarig Lantbruk Länsförsäkringar
Jimmy Hildinggren, Assemblin VS

Solteknikdagen Elmässan Malmömässan 7 februari 2024

13:00 – 13:10

Inledning

Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen
Cecilia Axelsson, Installatörsföretagen

13:10 – 13:40

Fastighetsbeståndets stora utmaningar

 

13:40 – 14:10

Så ska solcellsanläggningar installeras

 

14:10 – 14:30

Fika

 

14:30 – 15:10

Vad gör myndigheterna för solenergibranschen?

 

15:10 – 15:40

Branschreglerna Säker Sol skapar ordning och reda

 

15:40 – 16:00

Panelfrågestund

 

Scroll to Top