Bauer Watertechnology Systems AB

Bauer Watertechnology Systems AB

Om oss

Vi levererar helt unik och hållbar vattenbehandlingsystem och filtersystem för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations-, kyl-, befuktnings- och kyltornssystem med markanta fördelar inom energieffektivitet och CO2.

Spara Pengar med Rena Rörsystem!

Bauer Watertechnology Systems är en ledande leverantör av kemikaliefria vattenbehandlingssystem som:

– Förlänger livslängden på alla rörsystem.

– Skyddar både gamla och nya rörsystem mot invändig korrosion och avlagringar.

– Möjliggör omfattande besparingar i energikostnader.

– Minskar behovet av reparationer och underhållskostnader

– Ge klart bättre vatten.

– Naturligtvis helt utan Kemikalier!

Bauer Watertechnology Systems erbjuder en beprövad och kostnadseffektiv systemlösning för alla vattenbaserade VVS- och HVAC-system för att bibehålla sin energieffektivitet under hela livscykeln samtidigt som de bidrar till bättre boende och arbetskomfort.

De unika fördelarna uppnås genom att alla värmeväxlande ytor, rören och vattnet i sig är och blir renade och genom att säkerställa en jämnare värme- eller kylfördelning.

I gamla system upplöser Bauer vattenbehandlingssystemet de redan existerande avlagringar, insättningar och möjliggör en återställning av både funktionaliteten och effektiviteten i hela systemet.

Bauer Watertechnology Systems ger ett stort lyft för prestanda, effektivitet och övergripande ekonomisk bärkraft för varje vattenbaserat rörsystem samtidigt som det direkt bidrar till hållbarhetsmålen för både idag och i morgon.

Bauer Watertechnology Systems AB
Säbygatan 1
SE-26133 Landskrona

T: 08-580 380 66
T: 08-580 380 67
T: 0708-999 725
E: info@Bauer-wt-systems.se
www.Bauer-wt-systems.se

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top