Plats:

Malmömässan

Datum:

7-8 februari 2024

SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. Idag deltar omkring 800 experter som med sina specialistkunskaper påverkar internationell standard och representerar Sverige genom SEK som är samordnare och svensk nationalkommitté.

På SEKs hemsida https://elstandard.se/ hittar du, förutom svensk standard, även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder.

Med tjänsten SEK e-Standard kan du på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad inom just ditt område, både med standarder och SEK digitala Handböcker. SEK e-Standard är en prenumerationstjänst på uppdateringar av standarder och handböcker som du och din organisation anser att ni behöver i er verksamhet. Den gör att ni alltid kan vara säkra på att vara uppdaterade med gällande standarder och handböcker inom ert område. En kostnadseffektiv kvalitetssäkring av ert arbete. Med SEK e-Standard kan du även skräddarsy ditt abonnemang så att du kommer åt exakt de standarder och handböcker just du behöver i ditt dagliga arbete.

Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

Kontakta oss så berättar vi mer, sek@elstandard.se 08-444 14 00, eller besök oss på https://elstandard.se/

Kontakta oss

Scroll to Top