SEK Svensk Elstandard
SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard

Om oss

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. Idag deltar omkring 800 experter som med sina specialistkunskaper påverkar internationell standard och representerar Sverige genom SEK som är samordnare och svensk nationalkommitté.

På elstandard.se hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder samt nylanserade SEK Tekniklitteratur som enkelt kan förklaras som informativa guider för hur du praktiskt ska tänka och förhålla dig till situationer i verkligheten.

Med SEKs abonnemang SEK e-Standard kan du på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad inom just ditt område, både med standarder, SEK Handböcker och SEK Tekniklitteratur.

Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

Kom gärna förbi vår monter och prata med oss om våra handböcker och vår tekniklitteratur, SEK e-Standard, eventuellt deltagande eller om du har någon standardfråga du vill diskutera. Vi ses på mässan!

Vill du veta mer redan nu kan du alltid besöka elstandard.se

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top