Optimera den visuella arbetsmiljön: belysningsstrategier för högre prestation och välbefinnande

Hur ska vi utforma belysningen för att få en bra arbetsmiljö? Hillevi Hemphälä från Designvetenskaper på LTH ger oss råd och rekommendationer om vad man ska tänka på när belysningen på arbetsplatser planeras. Vilka armaturer ska användas? Hur ska de placeras? Vilka ljusnivåer bör rekommenderas? En dålig visuell arbetsmiljö leder ofta till ögonbesvär, huvudvärk och nackbesvär. Det som orsakar mest besvär är bländning från LED-paneler.

Scroll to Top