Hillevi Hemphälä

Hillevi Hemphälä PhD BSc Optometry. Forskningsområde är Synergonomi och Ljusets påverkan på människan. 

Hillevi har varit ledande i ett projekt där en ny synergonomisk riskbedömningsmetod har tagits fram. VERAM, visual ergonomics risk assessment method, innehåller både subjektiva skattningar och objektiva riskbedömningar, med ett syfte att hitta de faktorer i den visuella miljön som orsakar besvär såsom huvudvärk, ögonbesvär och muskuloskeletala besvär. 

Schema

Scroll to Top